KÜNYEMİZ

KÜNYEMİZ
Sahibi, Yazı İşleri Müdürü 
ve Genel Yayın Yönetmeni
Enes GÜRBÜZ
Editör
Emirhan ÇİFTÇİ
Sosyal Medya Sorumlusu
Enes AKDOĞAN
Kapak ve İç Tasarım
Enes GÜRBÜZ
Son Okuma
Emre ELİAÇAN
Yayın Kurulu
Enes GÜRBÜZ
Fatih TEZCE
Merve AKYOL
Enes AKDOĞAN
Yönetim Ve Yazışma Adresi
Pehlivan Mah. Kayacan Cad. No: 65 
İl Müftülüğü – Hakkâri / Merkez
www.kalemlikdergisi.net
bilgi@kalemlikdergisi.net
dergikalemlik@gmail.com
+90 541 882 23 20